Pàgina Personal Rosa M. Ros Ferré

Personal

Rosa M. Ros Ferré

Dades de contacte

Dept. Matemàtica Aplicada IV (DMA4)
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Universitat Politècnica de Catalunya (EPSC)

Telèfon: +34 934 134 120
Fax: +34 934 137 007
e-mail: ros@ma4.upc.edu

UPC